PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šajā dokumentā (turpmāk – “Privātuma politika”) Biedrība „Purvīša muzejs” (turpmāk – “Muzejs” vai “mēs”)  skaidrojam, kā mēs apstrādājam savu apmeklētāju un sadarbības partneru (turpmāk –  Jūs) personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu Muzeju, izmantojat mūsu tīmekļa vietni www.purvitis.lv (turpmāk – “Vietne”) un piedalāties akcijā “Meklēt un atrast Purvīti!” , kā arī sazinieties ar mums citos jautājumos.

Rūpīgi un nesteidzīgi iepazīstieties ar šo Privātuma politiku, un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Privātuma politika ir pastāvīgi mainīgs dokuments, tāpēc mēs to pilnveidojam, grozām un atjauninām. Jūs tiksiet informēti par jebkādām būtiskām izmaiņām, tomēr aicinām ik pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku.

 

 

 1. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS TOS IZMANTOJAM?

 

1.1. Muzeja krājuma apzināšana, veidošana, papildināšana un izmantošana, pirmā digitālā “Purvīša mantojuma” kataloga izveide, kā arī ar to saistītā zinātniskā pētniecība

 

Viens no Muzeja centrālajiem darbības virzieniem ir Vilhelma Purvīša gleznu, citu daiļrades artefaktu, vēstuļu, grāmatu, rokrakstu meklēšana un apzināšana ar mērķi izveidot pirmo visaptverošo Purvīša mantojuma” katalogu. Šī mērķa sasniegšanai Muzejs ir izveidojis akciju “Meklēt un atrast Purvīti!”, kuras ietvaros gan muzeji un bibliotēkas, gan arī privātpersonas tiek aicināti sniegt informāciju par viņu īpašumā esošajām Vilhelma Purvīša gleznām, iesūtot to fotoattēlus un informāciju saistībā ar šīm gleznām.

 

Informējam, ka informāciju par Vilhelma Purvīša gleznu īpašniekiem Muzejs izmanto digitālā “Purvīša mantojuma” kataloga iekšējiem uzskaites nolūkiem un šī informācija netiek izplatīta publiski.

 

Muzeja krājuma apzināšana, veidošana, papildināšana un izmantošana, pirmā digitālā “Purvīša mantojuma” kataloga izveide, kā arī ar to saistītā zinātniskā pētniecība

 

Datu kategorijas  Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar Muzeja krājuma veidošanu, papildināšanu un izmantošanu, kā arī tā zinātnisko pētniecību:

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • Informācija saistībā ar Jūsu īpašumā esošajām Vilhelma Purvīša gleznām, citiem daiļrades artefaktiem, vēstulēm, grāmatām, rokrakstiem (gads, apraksts, foto, video, atrašanās vieta);
 • Komunikācijas dati (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar Muzeja krājumiem, un turpmāku saziņu saistībā ar to, Jūsu atsauksmes un vērtējumi, citas komunikācijas saturs);
Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Mūsu leģitīmā interese (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • Apzināt Vilhelma Purvīša daiļradi;
 • Izveidot un uzturēt pirmo digitālo “Purvīša mantojuma” katalogu;
 • Veikt zinātnisko pētniecību saistībā ar Vilhelma Purvīša daiļradi;
 • Veikt citas Muzeja funkcijas.
Datu apstrādes ilgumsPersonas dati un dokumenti ar arhīvisko vērtību tiek glabāti visā Muzeja pastāvēšanas un darbības laikā ar mērķi izveidot un uzturēt digitālo “Purvīša mantojuma” katalogu.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir sniegta papildus informācija par personas datu glabāšanas ilgumu un kritērijiem.

 

1.2. Sabiedrības informēšanas par muzeja aktualitātēm un darbību, izvietojot informāciju Muzeja informācijas resursos

Ja Jūs piedalāties Muzeja organizētajos pasākumos, sniedzat intervijas, viedokli vai citādi mijiedarbojaties ar Muzeju, mēs Muzeja informācijas resursos varam publicēt Jūsu foto, viedokļus, intervijas un citu saistīto informāciju.

Jūs varat pierakstīties jaunumu izsūtnes e-pastiem, informācijas saņemšanai mūsu jaunumiem. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumu izsūtnes, jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot atrakstīšanās opciju mūsu sūtītajā e-pastā.

 

Sabiedrības informēšanas par muzeja aktualitātēm un darbību, izvietojot informāciju muzeja informācijas resursos

 

Datu kategorijasMēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā Sabiedrības informēšanu par Muzeja aktualitātēm un darbību:

 • Vārds, uzvārds;
 • Foto, video;
 • Interviju, publikāciju, viedokļu saturs;
 • Informācija par izglītību/profesiju;
 • Piekrišanas un saziņas izvēles (Jūsu piekrišana saņemt mārketinga un/vai citus ziņojumus, informācija par ziņojumu abonēšanu un/vai atteikšanos no tiem).
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts:

 • Informēt sabiedrību par Muzeja aktualitātēm un darbību
 • Popularizēt Muzeju;
 • nosūtīt Jums Muzeja jaunumu izsūtnes.

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt mūsu jaunumu izsūtnes.

Datu apstrādes ilgumsPersonas dati un dokumenti ar arhīvisko vērtību tiek glabāti visā Muzeja pastāvēšanas un darbības laikā.

Mēs uzglabāsim Jūsu piekrišanas apliecinājumu tās derīguma laikā un 5 gadus pēc tās derīguma termiņa beigām.

Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

1.3.  Muzeja apmeklēšanas organizēšana

 

Mēs apstrādājam noteiktus personas datus ar mērķi nodrošināt Muzeja apmeklēšanu.

Muzeja apmeklēšanas organizēšana
Datu kategorijas

 

 • Vārds, Uzvārds;
 • Apmeklējuma datums;
 • Maksājuma dati;
 • Informācija saistībā ar apmeklējumu un tā organizēšanu.
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts):

 • Organizēt Muzeja apmeklēšanu.
Datu apstrādes ilgums 
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

1.4. Apmeklētāju apkalpošana – jautājumi, atsauksmes, viedokļi, sūdzības

 

Kad vēršaties pie mums pēc palīdzības, uzdodat mums jautājumus, sniedzat mums savu viedokli, atsauksmes, sūdzības u.tml., Jūs parasti sniedzat mums savus personas datus.

 

Jūsu datus mēs izmantojam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu iesniegumu vai citu pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

Jūsu iesniegumu, pieprasījumu un jautājumu datus mēs varam izmantot arī tam, lai aizsargātu savas tiesības un leģitīmās intereses, ja Jūsu iesnieguma, pieprasījuma vai cita jautājuma dēļ tiek ierosināts juridisks strīds vai ir šāda strīda iespējamība.

 

Apmeklētāju apkalpošana – jautājumi, atsauksmes, viedokļi, sūdzības
Datu kategorijas

 

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • Apmeklētāja rakstveidā vai mutiski sniegtā informācija (jautājums, viedoklis, sūdzības apstākļu apraksts, sūdzību, pieprasījumu, pamatojošie dokumenti, cita mums sniegtā informācija).
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu un trešo personu leģitīmās intereses saņemt Jūsu atsauksmes un atrisināt radušos jautājumus vai problēmsituāciju. (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgumsDati saistībā ar iesniegumiem, jautājumiem, atsauksmēm, viedokļiem un sūdzībām tiek uzglabāti 5 gadus pēc šo datu iegūšanas, ja vien nav attiecināms garāks datu uzglabāšanas periods.
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

1.5. Sadarbības partneru administrēšana, projektu vadība

 

Nolūkā nodrošināt Muzeja darbību mēs slēdzam līgumus ar dažādiem sadarbības partneriem un attiecīgi apstrādājam sadarbības partneru vai sadarbības partneru darbinieku personas datus. Tāpat nolūkā veicināt Muzeja darbību mēs piedalāmies dažādos projektos, tostarp valsts finansētos projektos.

 

Sadarbības partneru administrēšana, projektu vadība
Datu kategorijas

 

 • Vārds, uzvārds;
 • Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis);
 • Amats;
 • Informācija par pārstāvības tiesībām;
 • Cita informācija saistībā ar noslēgto līgumu un sadarbības gaitu;
 • Cita informācija saistībā ar konkrēto projektu.
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts):

 • Piedalīties Muzejam aktuālos projektos un veikt ar to saistītus administrēšanas darbus;
 • Slēgt līgumus ar sadarbības partneriem un administrēt tos.

Juridiskais pienākums un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):

 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības.
Datu apstrādes ilgumsDati tiek apstrādi visā sadarbības laikā un 5 gadus pēc sadarbības beigām.
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

1.6. Krāpšanas novēršana, likuma prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu juridiskos pienākumus, aizsargātu mūsu un mūsu sadarbības partneru īpašumu un intereses, vāktu pārkāpumu pierādījumus un novērstu mūsu, mūsu apmeklētāju, Vietnes, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un atgūtu parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam.

 

Krāpšanas novēršana, likumu prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana
Datu kategorijas

 

 • Informācija par Jūsu saistībām pret mums (piemēram, informācija par nodarīto zaudējumu);
 • Informācija par izziņām, pieprasījumiem, informāciju utt., ko sniedz iestādes (piemēram, policija, tiesu izpildītāji).
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:

 • nodrošinātu mūsu, mūsu sadarbības partneru un citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;
 • novērstu krāpšanu un citas ļaunprātīgas darbības;
 • administrētu, pārvaldītu un piedzītu no Jums parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam;
 • nodrošinātu mūsu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu.
Datu apstrādes ilgumsVispārīgi dati tiek glabāti 5 gadus pēc pārkāpuma norises. Tomēr noteiktās situācijās dati var tikt glabāti ilgāk, līdz konkrētā apstrādes mērķa sasniegšanai, atkarībā no konkrētās faktiskās situācijas.
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

 

1.7. Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde 

 

Lai spētu nodrošināt nodokļu, grāmatvedības un citu likumā noteikto pienākumu pareizu izpildi (t.i., pareizu grāmatvedības dokumentu izsniegšanu valsts iestādēm utt.), mēs apstrādājam šādus Jūsu  personas datus:

 

Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde

 

Datu kategorijas

 

Vārds, uzvārds, personas kods, PVN maksātāja numurs (ja persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs), dati par pirkumu (prece/pakalpojums, cena/samaksātā summa), izsniegtie grāmatvedības dokumenti un to dati, cita grāmatvedības un nodokļu dati, kas mums jāvāc, jāapstrādā un jāglabā saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamatsJuridiskais pienākums un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):

 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības.

Mūsu leģitīmā interese uzglabāt grāmatvedības datus un ierakstus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu apstrādes ilgumsLīdz 10 gadiem no grāmatvedības dokumentu, rēķinu u.c. datuma.
Uzņēmuma dokumentu uzglabāšanas, arhivēšanas un pārvaldības periodi tiek piemēroti un noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ievērojot Latvijas Nacionālā arhīva apstiprinātā Vispārējo dokumentu uzglabāšanas periodu indeksa prasības un citus dokumentus un/vai ieteikumus.
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

 

1.8. Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana

 

Lai uzraudzītu, novērtētu, analizētu, uzlabotu un veicinātu mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, uzlabotu Muzeja tīmekļa vietnes apmeklētāju pieredzi, kā arī uzlabotu mūsu Vietni, mēs analizējam dažādus statistiskos datus.

 

Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana
Datu kategorijas

 

 • Pārlūkošanas dati (pārlūkotās lapas, pārlūkošanas datums un laiks, pārlūkošanas ilgums, interesēšanās par saturu, informācija par to, no kurienes lietotāji nonāk Vietnē);
 • Tehniskie dati: IP adrese, sesijas ID, izmantotais pārlūks, ierīces tips, rezolūcija.
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmā interese uzlabot Muzeja tīmekļa vietnes apmeklētāju pieredzi, kā arī uzlabot mūsu Vietni (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgumsSkatiet mūsu Sīkdatņu politiku.
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

1.9.  Videonovērošana

 

Nolūkā aizsargāt Muzeja īpašumu, tā teritorijā tiek veikta videonovērošana.

 

Videonovērošana
Datu kategorijas

 

Videonovērošanas kameru fiksētie materiāli
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses aizsargāt Muzeja īpašumu un nodrošināt apmeklētāju drošību (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgumsVideonovērošanas kameru fiksētie materiāli tiek uzglabāti trīs nedēļas. 
Privātuma politikas 4. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

 

 

 

 1. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU  DATUS?

Dati tiek iegūti no Jums, kad Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu īpašumā esošajām Vilhelma Purvīša gleznām, citiem daiļrades artefaktiem, vēstulēm, grāmatām, rokrakstiem, sniedzat mums intervijas un viedokļus, apmeklējat Muzeju, sazināties ar mums (vai mēs ar Jums sazināmies) par sadarbības vai jebkādiem citiem jautājumiem.

Papildus tam dati var tikt iegūti no mūsu sadarbības partneriem.

 1. VAI MĒS NODODAM JŪSU DATUS CITIEM?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām, lai nodrošinātu mums piemērojamo likuma prasību izpildi un veiktu Muzeja funkcijas. Šādā gadījumā nododam tikai ar tādus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi izpildīt piemērojamās likuma prasības vai īstenot Muzeja funkcijas. Sabiedrības informēšanas nolūkos mēs varam nodot Jūsu datus medijiem. Papildus tam mēs varam nodot juristiem un atbilstošajām iestādēm, lai aizsargātu mūsu likumiskās tiesības.

Personas datu saņēmēji var būt:

 • valsts iestādes (piemēram, Kultūras ministrija), bibliotēkas, muzeji;
 • mediji;
 • juristi;
 • citas trešās personas, attiecībā uz kurām mums var pastāvēt leģitīma interese nodot Jūsu personas datus.

Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz valstīm  ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

 1. CIK ILGI MĒS GALBĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu. Datu glabāšanas termiņi atbilstoši konkrētiem datu apstrādes mērķiem ir detalizēti šīs Privātuma politikas 1.nodaļā.

Ilgāks personas datu glabāšanas termiņš nekā paredzēts Privātuma politikā ir iespējams tikai tad, ja:

 • pastāv pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ notiek izmeklēšana;
 • Jūsu dati nepieciešami tam, lai pienācīgi varētu atrisināt strīdu, sūdzību;
 • ja pastāv citi īpaši tiesību aktos paredzēti pamatojumi, nosacījumi vai gadījumi.

 

 1. KĀDAS IR JŪSU  TIESĪBAS?

Jums kā datu subjektam saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt to kopijas;
 • pieprasīt labot vai ierobežot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu;
 • iebilst pret Jūsu  personas datu apstrādi;
 • pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana. Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, LV-1050 Rīga, Latvija, epasts: pasts@dvi.gov.lv), taču mēs iesakām vispirms sazināties ar mums, un mēs centīsimies kliedēt Jūsu  bažas.

 

 1. KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Mēs izmantojam pienācīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Šādi pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā riskus, kas var rasties Jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

 

Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai konstatētu iespējamos pārkāpumus vai uzbrukumus, taču diemžēl nav iespējams garantēt pilnīgu tiešsaistē pārraidītās informācijas drošību. Paturot to prātā, Jūs pēc saviem ieskatiem un uzņemoties visus ar to saistītos riskus sniedzat mums informāciju, izmantojot interneta savienojumu.

 

 1. SAZINIETIES AR MUMS:

Datu pārzinis, kas apstrādā Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Privātuma politikā, ir:

 

Biedrība „Purvīša muzejs”, reģistrācijas Nr.40008120773, juridiskā adrese: „Vecjauži”, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064. Pasta adrese: Sporta iela 2, Rīga, LV-1013.

 

Jūs varat sazināties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šo Privātuma politiku, datu apstrādi, ko veic Biedrība „Purvīša muzejs”, šādā veidā:

 

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀS IZMAIŅAS

Ja mēs grozām šo Privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu Vietnē un Lietotnē. Pēdējās izmaiņas Privātuma politikā izdarītas un ir spēkā no 2024. gada 1. marta.