“Purvīša muzeja” krājuma kolekcijā iekļautie priekšmeti veido saistošo vēstījumu par Purvīša dzimtas mājvietu “Vecjaužiem”, kur mākslinieks ir pavadījis savas dzīves pirmos 14 gadus un veidojies kā personība, Purvīšu dzimtu un paša Purvīša dzīves gājumu un vērtībām, atklājot Meistara radošās evolūcijas un personības attīstības posmus.

Krājuma kolekcijas sastāv no vairākām daļām.

1. Purvīšu dzimtas mājvieta “Vecjauži”

Purvīša dzimtas mājvieta “Vecjauži” un tās mantojums piešķir muzejam ne tikai kultūrvēsturisku, bet arī emocionālu pieskārienu vietai, kur mākslinieks pavadījis savus bērnības gadus.
Muzeja kolekcijā atrodas priekšmeti, kas saistāmi ar Purvīša dzimtas mājas “Vecjauži” vēsturi. Attēli, mājas dizains (bildes no senajiem “Vecjaužiem”), personīgie priekšmeti (iespējams, mums jāizskata versija par Margarētas norādīto mēbeļu iekļaušanu krājumā) veido stāstu par Purvīšu ģimenes ikdienu un ietekmi, ko šī vieta atstājusi uz Vilhelma māksliniecisko redzējumu.

2. Purvīša biogrāfija un dzimta

Zīmīga krājuma kolekcijas daļa veltīta Purvīša dzimtai, kas ietver mākslinieka audžumeitas Marionas ģimenei piederējušus priekšmetus – pasi un grāmatas.

3. “Purvīša muzeja” tapšanas vēsture

Trešā kolekcijas daļa ir veltīta paša muzeja tapšanai. Šeit atrodamas dokumentācijas lapas, kuras sniedz ieskatu muzeja dibināšanas procesā, kā arī apraksti par pirmajiem eksponātiem un muzeja attīstības posmiem. Šī sadaļa piedāvā interesentiem priekšstatu par to, kā “Purvīša muzejs” kļuva par vietu, kur atzīmēt un cienīt mākslinieka atstāto mantojumu.

Atsevišķi izceļama “Vecjaužu” ainava, kas izceļama kā Purvīša iedvesmas un radošuma izcelsmes avots.

Kopumā muzeja krājums apvieno Purvīša dzimtas mājas, personīgās lietas un muzeja tapšanas vēsturi, veido saistošu vēstījumu par mākslinieka atstāto mantojumu, kas apliecina Purvīša dzīves bagātību un ietekmi uz viņa mākslu un viņa mākslas ietekmi uz savu laikmetu un šodienu. Krājums aicina apmeklētājus iejusties Purvīša pasaulē un izprast viņa radošo garu, iepazīstot viņa saknes, personību, dzīves gājumu un vērtības.