Purvīša dzimtās mājas “Vecjauži”, pavasaris, 2024.gads. Purvīša muzeja arhīvs

Daile. Daba. Darbs.

 • VĪZIJA: SAIMNIECĪBA AR KULTŪRAS JAUNRADI TĀS CENTRĀ!

Godinot Meistara lielumu un padarītos darbus, top moderns* muzejs Purvīšu dzimtas mājvietā “Vecjauži”, kas veltīts Vilhelma Purvīša mantojumam.

* “Muzejs ir pastāvīga institūcija, kas kalpo sabiedrībai, pētot, kolekcionējot, saglabājot, interpretējot un eksponējot materiālo un nemateriālo mantojumu un tā nolūks nav peļņas gūšana. Muzeji veicina dažādību un ilgtspējību, ir atvērti sabiedrībai, pieejami un iekļaujoši.
Tie darbojas un komunicē ētiski, profesionāli un ar kopienu līdzdalību, piedāvājot daudzveidīgu izglītības, emocionālā pārdzīvojuma, pārdomu un zināšanu apmaiņas pieredzi.”
/ICOM muzeju definīcija/

 • MISIJA: PALĪDZĒT SKAISTAJAM PARĀDĪTIES!

Purvīša muzeja misija: Godināt Vilhelma Purvīša personību un radīto mantojumu, attīstot mākslinieka dzimtās mājas “Vecjauži” par starptautisku radošuma centru, lai veicinātu sabiedrības labbūtību mijiedarbē ar dabu, mākslu un kultūru.

 • VĒRTĪBAS:

DAILE – rezultāts, harmonija, vertikāle
DABA – konteksts, cilvēks pasaulē
DARBS – process, strādīgums, izcilība.

 • MANIFESTS:

Mēs darīsim.

Mēs sasauksim ļaudis no malu malām
un mēs darīsim.
Kopā mēs radīsim.

Mēs darīsim dabu.
Mēs darīsim ābeļdārzu, darīsim mežu,
darīsim puķi pļavā.
Klusumu novakarā.
Mieru mēs radīsim.

Mēs tieksimies uz skaisto.
“Rokas ir jāradina, prāts ir jāmodina.”
Mēs darīsim visu lietu saskaņu.
Darīsim, lai Latvijas skaistums spētu parādīties.

Mēs uzvilksim baltu kreklu un raksim zemi.
Raksim zemi kā neviens pirms mums to nav racis.
Mēs darīsim muzeju, mēs radīsim templi.

Un padarītais veidos mūs.
Darbi būs mūsu ceļazīmes.
Sevi pašus mēs darīsim.

Mēs radīsim.

“Purvīša muzeja” krājuma kolekcijā iekļautie priekšmeti veido saistošo vēstījumu par Purvīša dzimtas mājvietu “Vecjaužiem”, kur mākslinieks ir pavadījis savas dzīves pirmos 14 gadus un veidojies kā personība, Purvīšu dzimtu un paša Purvīša dzīves gājumu un vērtībām, atklājot Meistara radošās evolūcijas un personības attīstības posmus.

Lasi vairāk

Muzeja komanda

 • Žanete Grende

  Muzeja vadītāja

  info@purvitis.lv

 • Velga Vītola-Kļava

  Krājuma glabātāja

  velga@purvitis.lv

 • Jānis Holšteins-Upmanis

  Radošais direktors

 • Ilze Prūse

  Komunikācijas vadītāja

  ilze@purvitis.lv

 • Daila Vīksna

  Finanšu direktore

 • Ants Grende

  Tehniskais direktors

 • Elizabete Pavlovska

  Muzejpedagoģijas departamenta vadītāja

Esam pateicīgi muzeja atbalstītājiem

 

 • TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs
 • Kultūras ministrija